image
ขาย
มือหนึ่ง
฿28,900,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿20,000,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿18,200,000
image
ขาย
฿18,200,000
฿16,200,000
area พื้นที่ : 84.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
ขาย
฿7,290,000
฿6,990,000
area พื้นที่ : 34.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿4,990,000
฿3,950,000
area พื้นที่ : 31.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿25,990,000
฿23,990,000
area พื้นที่ : 117.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿8,000,000
฿7,190,000
area พื้นที่ : 31.64 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขายดาวน์
มือหนึ่ง
฿6,280,000
image
ขาย
฿5,895,000
฿4,850,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 11-20
floor 1
image
ขาย
฿12,100,000
฿11,200,000
area พื้นที่ : 41.71 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
floor 1
image
ขาย
฿22,000,000
฿18,200,000
area พื้นที่ : 73.60 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿4,259,000
฿3,659,000
area พื้นที่ : 25.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿3,090,000
฿2,590,000
area พื้นที่ : 22.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿5,590,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿9,200,000
฿8,900,000
area พื้นที่ : 45.25 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿7,500,000
฿7,200,000
area พื้นที่ : 34.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿4,290,000
฿3,890,000
area พื้นที่ : 25.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿12,750,000
฿10,750,000
area พื้นที่ : 38.14 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿15,990,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿5,540,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿5,990,000
฿5,130,000
area พื้นที่ : 58.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿6,000,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿7,270,000
฿6,870,000
area พื้นที่ : 32.39 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿33,694,000
฿3,064,900
area พื้นที่ : 36.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿22,000,000
฿15,000,000
area พื้นที่ : 70.04 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿4,990,000
฿4,690,000
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿8,430,000
฿8,030,000
area พื้นที่ : 30.95 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿12,000,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿3,690,000
฿2,290,000
area พื้นที่ : 22.76 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿3,200,000
฿2,700,000
area พื้นที่ : 33.23 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿3,600,000
฿3,300,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿6,900,000
image
ขาย
มือหนึ่ง
฿5,400,000